Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens
Relief Coaching & Therapie verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hulpvraag
 • Klacht(en) omschrijving
 • Anamnese
 • Behandelplan
 • Coach- of behandelverslag

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Relief Coaching & Therapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Relief Coaching & Therapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om u als coach zo goed mogelijk te kunnen coachen.

Opname van sessies
Wij behouden ons het recht voor om sessies op te nemen, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft hier niet mee akkoord te gaan. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor supervisie, training, of kwaliteitsdoeleinden. De opnames worden op een veilige manier opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen. Reden voor opnames zijn verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, supervisie en opleiding van therapeuten en zelfreflectie en verbetering van therapeutische technieken. De opnames worden bewaard voor een periode van maximaal twee jaar, tenzij anders afgesproken met de cliënt. Na deze periode worden de opnames veilig vernietigd.

Bewaartermijnen
Relief Coaching & Therapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor medische gegevens: 20 jaar, gerekend vanaf het laatste contactmoment.

Verzekering en bescherming
Om onze diensten op een veilige en verantwoorde manier aan te bieden, hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Balens. Deze verzekering biedt bescherming tegen mogelijke claims en juridische geschillen die kunnen voortvloeien uit ons professioneel handelen.

In kaart brengen websitebezoek
Relief Coaching & Therapie gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar barbara@reliefct.nl. Relief Coaching & Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Relief Coaching & Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via barbara@reliefct.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Relief Coaching & Therapie, kunt u ons als volgt bereiken:

 • Adres: Schaepmanstraat 36, 8161 DX Epe
 • Telefoon: 06-26647005
 • E-mail: barbara@reliefct.nl
 • KvK nr: 82979189

Disclaimer
De informatie op deze website is niet bedoeld als, of impliceert geen vervanging te zijn van, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, met inbegrip van tekst, grafische plaatjes, afbeeldingen en informatie, opgenomen in of beschikbaar via deze website, is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Relief Coaching & Therapie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op of beschikbaar gesteld via deze website en dergelijke informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Scroll naar boven